Zastosowanie technologii Blockchain

Zastosowanie technologii Blockchain

Blockchain, czyli łańcuch bloków służący do przesyłania i przechowywania informacji na temat transakcji zawieranych w sieci. To innymi słowy rozproszona baza danych, która zawiera stale rosnącą ilość informacji pogrupowanych w bloki. Jeden blok zawiera informacje o konkretnej liczbie dokonanych transakcji, a kiedy jest już zapełniony, tworzy się kolejny. Tak powstają łańcuchy bloków, które przechowywane są w rozproszonej i całkowicie zdecentralizowanej sieci.
Każdy z użytkowników Blockchaina ma identyczną kopię bazy danych. Nowe bloki z danymi dopisywane są zgodnie z przyjętym przez sieć algorytmem konsensusu. Ponadto z jednego bloku da się wywnioskować całą jego przeszłości i bloki go poprzedzające. Jakie zastosowanie technologii Blockchain możemy znaleźć już teraz?

Bitcoin i kryptowaluty jako środek płatniczy to jedynie niewielki odsetek możliwości technologii Blockchain, która może być wykorzystywana w różnych dziedzinach życia.
Oczywiście sama technologia została spopularyzowana przez gigantyczne skoki cenowe Bitcoina. I to dzięki niemu ludzie dowiedzieli się o tak innowacyjnym rozwiązaniu jakie daje nam łańcuch bloków. Rozproszona baza danych szybko znalazła swoich zwolenników w środowisku nowych technologii. Dostrzegli oni potencjał i zaczęli zajmować się jej implementacją w życie.

Poniżej przedstawiam krótką listę zastosować technologii Blockchain:

Finanse

Branża finansowa jako pierwsza dostrzegła potencjał w tej technologii. Powstała nowa branża z połączenia nazw finansów i technologii- branża FinTech oraz InsurTech (od ubezpieczeń).
Blockchain rozwiązuje wiele problemów dzisiejszej bankowości, między innymi ułatwia przechowywanie danych. A dzięki wprowadzeniu cyfrowej tożsamości w technologii Blockchain, pozwoli to na wyeliminowanie ilości sprawdzeń klienta w procesie KYC (Know Your Customer). Taki dowód stanowiłby cyfrowy odpowiednik notarialnego poświadczenia tożsamości. Rozwiązania weryfikacyjne oparte o technologię Blockchain pozwalają zwiększyć poziom bezpieczeństwa, wiarygodności oraz przejrzystości.

Rejestr bazujący na Blockchain stwarza możliwość zaszyfrowania aktualizacji danych klienta, które mogą być automatycznie przesyłane do wszystkich banków w czasie rzeczywistym. Zapewnia również wgląd w całą historię działań podejmowanych wobec każdego klienta.
Jednak sektorem, który może skorzystać w bankowości najbardziej, są przelewy międzynarodowe. Aktualnie drogie i trwające zdecydowanie zbyt długo. Dzięki na przykład takiemu rozwiązaniu jak Ripple, przelewy między bankami mogą odbywać się bez dodatkowych pośredników, niedrogo i ekspresowo. A rozwiązania na bazie Blockchain mogą zmniejszyć koszty ponoszone przez wszystkie uczestniczące w transakcji strony.

Energetyka

Obecny model dystrybuowania energii jest zcentralizowany i bardzo skomplikowany, żeby go uprościć i wykluczyć pośredników wystarczy oprzeć cały model o technologię łańcucha bloków. Chodzi głównie o wykorzystywanie technologii do rozliczania transakcji kupno-sprzedaż energii pomiędzy producentami a ich klientami. Blockchain umożliwia zawieranie transakcji sprzedaży energii bezpośrednio, w czasie rzeczywistym, bez uczestnictwa pośrednika. A dzięki bezpośredniej sprzedaży zostanie obniżony koszt zakupu.
Analogicznie takie rozwiązanie można wprowadzić również w rozliczeniach za na przykład ładowanie samochodów elektrycznych. Gdyby każdy samochód miał wbudowane oprogramowanie umożliwiające zdalne rozliczanie za sesje ładowania (wprowadzałoby to dwa rozwiązania w świecie technologii- IoT i kryptowaluty).
Tak więc branża energetyczna może wykorzystać wypracowane przez sektor finansowy podstawowe założenia w obszarze Blockchain, takie jak zdecentralizowane przechowywanie banych, dokonywanie płatności oraz brak pośredników.

Śledzenie towarów

Technologia łańcucha bloków z powodzeniem może być stosowana do zapisywania różnych zdarzeń jako transakcji w Blockchainie. Zakładając, że dane o położeniu będą w nim umieszczane, otrzymamy trasę obiektu zsynchronizowaną z czasem. Mamy wówczas narzędzie do pewnego i wiarygodnego śledzenia przemieszczania się towarów. Śledzenie pochodzenia produktów odgrywa znaczną rolę przy towarach takich jak żywność, kosmetyki, leki, ale i towarach o wysokiej wartości, tak zwane towary luksusowe. Dzięki specjalnym czujnikom potrafiącym komunikować się z Internetem (oraz Blockchain oczywiście). Możemy mierzyć parametry takie jak temperatura czy wilgoć powietrza podczas transportu, co ma znaczenie przy takich towarach jak farmaceutyki czy żywność.

Prawa własnościowe

Technologia Blockchain umożliwia potwierdzenie, że dany przedmiot lub dobro niezaprzeczalnie należy do konkretnej osoby oraz przechowuje te informacje w sposób trwały i niezmienny. Daje to ogromne możliwości zastosowania w dziedzinie różnych rejestrów praw własności. Otwiera to pole działań w temacie notarialnych potwierdzeń dokumentów oraz aktów własności. Blockchain jest doskonałym zabezpieczeniem zarówno własności, jak i autentyczności.

Administracja

Estonia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła system oparty na technologii Blockchain jako narzędzie upraszczające wymianę danych w jednostkach administracyjnych. Sukces ten sprawił, że obecnie system wykorzystywany jest m.in. do rozliczania podatków oraz przeprowadzania głosowania przez Internet. Blockchain miał być odpowiedzią na rosnącą biurokrację oraz sposobem na redukcję etatów w sektorze publicznym. Serwis E-stonia daje obywatelom bardzo dużo możliwości, ułatwiając przy tym codzienne życie. Estończycy mogą głosować online z dowolnego miejsca, cyfrowo podpisywać dokumenty i składać deklaracje podatkowe. A nawet dostać cyfrową receptę od lekarza, wszystko to za sprawą Blockchain.

Deweloperzy nadal kontynuują pracę nad nowymi rozwiązaniami związanymi z technologią Blockchain i wprowadzaniu ich w różne dziedziny życia codziennego. Świat się zmienia, a my jesteśmy w przededniu prawdziwej (r)ewolucji. Tak jak to miało miejsce kilkanaście lat temu, kiedy garstka osób zajmowała się upowszechnieniem Internetu czy e-mail’a.

Close
Menu
Social profiles